Makslim logo
 
Maksmil MSM etikete Maksmil folije Maksmil štampa Ambalaža O Maksmilu Maksmil Početna
MAKSMIL DOO; Ibarski put 101, 32300 Gornji Milanovac; Telefon: +381 (32) 5727 460
 
 

Mi poslujemo sa kupcima koji proizvode: mleko i mlečne napitke, mineralne vode, voćne napitke i osvežavajuće napitke; proizvode kućne hemije.
Mi smo opsednuti našim kupcima i činimo sve da ispunimo njihove zahteve.
Uvek proslavljamo ponovljene narudžbine naših kupaca, jer je to najbolji signal njihovog zadovoljstva.

 

POLITIKA INTEGRISANIH SISTEMA MENADŽMENTA

 

Politika integrisanih sistema menađžmenta se ogleda u uspostavljanju, održavanju i poboljšavanju integrisanih sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001:2015 Sistema menadžmenta kvalitetom, ISO 14001:2015 Sistema menadžmenta životnom sredinom i ISO 22000:2018, čijom primenom se obezbeđuje sklad između organizacije i interesa svih relevantnih zainteresovanih strana kao i ostvarenje vizije, misije i strateških usmerenja oragnizacije. MAKSMILd.o.o. proizvodi fleksibilnu ambalažu. Proizvodnja fleksibilne ambalaže treba da bude tako organizovana da ispuni sve zakonske obaveze vezano za kvalitet proizvoda i bezbednost životne sredine i bezbednost proizvoda za pakovanje hrane, da obezbedi kvalitet koji će ispuniti zahteve kupca uz smanjenje troškova i povećanje produktivnosti.

Politika integrisanog sistema ostvaruje se pre svega kroz:

• Upoznavanje zaposlenih sa misijom, vizijom, sistemom vrednosti i strateškim usmerenjima organizacije,

• Permanentno osposobljavanje, obrazovanje i motivaciju zaposlenih u svim oblastima poslovanja značajnim za ostvarivanje strateškog usmerenja,

• Podizanje svesti o značaju kvaliteta, značaju očuvanja životne sredine, bezbednosti proizvoda za pakovanje hrane i bezbednosti i zdravlja na radu,

• Poštovanje zakonskih propisa, a posebno iz oblasti bezbednosti hrane i očuvanju životne sredine uključujući posvećenost zadovoljenju primenljivih zahteva,

• Identifikaciji aspekata i postavljanju ciljeva u pogledu životne sredine,praćenju rezultata i stalnoj reviziju procesa kako bi se uporedio ostvareni učinak sa internim i eksternim standardima životne sredine

• Posvećenosti životne sredine i bezbednosti proizvoda za pakovanje hrane.

• Integrisano upravljanje otpadom sa posebnim akcentom na smanjenje opasnog i ostalog otpada

• Obezbedjenje resursa pre svega znanja, kadrova i opreme za proizvodnju, kojima se garantuje realno ostvarivanje definisanih strateških usmerenja, odnosno bolja konkurentnost proizvoda u pogledu kvaliteta,bezbednosti, cena i rokova isporuke,

• Negovanje partnerskih odnosa sa isporučiocima reprometala, kupcima proizvoda i drugim relevantnim zainteresovanim stranama,

• Stalno poboljšanje kvaliteta proizvoda sa aspekta funkcionalnosti , bezbednosti hrane i živoptne sredine

• Stalno unapređenje kompetencija i svesti zaposlenih kroz obezbeđenje uslova za kontinualan razvoj zaposlenih i povećanje znanja organizacije ,

• Periodično preispitivanje efikasnosti i efektivnosti integrisanih sistema menadžmenta u cilju stvaranja podloge za poboljšanja,

• Neprekidno preispitivanje i uskladjivanje strateškog usmerenja organizacije sa zahtevima i očekivanjima relevantnih zainteresovanih strana,

• Sistematsko preduzimanje mera u cilju smanjenja nivoa identifikovanih rizika u pogledu kvaliteta proizvoda , uz praćenje i analizu postignutih učinaka.

Rukovodstvo i zaposleni u MAKSMILU su odgovorni za sprovođenje politike IMS-a, a u skladu sa standardima SRPS ISO 9001: 2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 22000 :2018

Direktor

U Gornjem Milanovcu, 14. 08. 2022.

 
 
 

Početna
Maksrol etikete
Folije
Štampa
O Maksmilu
Lokacija
Sertifikati

 
 
 
 
Shrink sleeve
Stretch sleeve
OPP labels
Mono folije
DUplex folije
TRIplex folije
 
 
 
 
MAKSMIL d.o.o.
Ibarski put 101, 32300 Gornji Milanovac
Phone: +381 (32) 5727 460
Fax: +381 (32) 5727 461
e-mail: office@maksmil.com
www.maksmil.com
 
maksmil, 2021 ©sva prava zadržana