Makslim logo
 
MAKSROL etikete Folije Maksmil Maksmil štampa Ambalaža O Maksmilu Maksmil Početna
MAKSMIL DOO; Ibarski put 101, 32300 Gornji Milanovac; Telefon: +381 (32) 5727 460
 
MAKSMIL u svojim pogonima vrši ekstrudiranje folije. Ekstrudiranje je neprekidan postupak prerade plastičnih masa. Ovim postupkom plastična masa, kao polazna sirovina, u prahu ili što je najčešće u granulatu raznih oblika ubacuje se putem levka u cilindar ekstrudera u kojoj je smešten "puž" koji plastičnu masu transportuje, a pod uticajem dovedene toplote pretvara je u tečno stanje. Delovanjem pogona za okretanje puža kao i savladavanjem otpora koji nastaje transportovanjem rastopljene plastične mase, kroz otvore između puža i cilindra masa se plastificira, homogenizuje i na kraju u alatu ekstrudera formira se u željeni oblik i veličinu.

Proizvodnja ambalažnih materijala slojevite strukture uslovljena je potrebom poboljšavanja svojstava homogenih materijala namenjenih za pakovanje. Kombinacijom različitih monomaterijala dobijaju se laminati željenih svojstava za čuvanje prehrambenih proizvoda. Maksmil u svojim pogonima proizvodi mono (jednoslojne), DUplax (dvoslojne) i TRIplex (troslojne) ambalažne materijale.
 
  Mono folije
 
 

Jednoslojne folije za pakovanje širokog
asortimana proizvoda.

Štampa malih serija.

Sjajne.

Spoljašnja štampa.

Izuzetno niska cena pakovanja Vašeg proizvoda.

 
 
 
  DUplex folije
 
 

Dvoslojna folija od različitih vrsta materijala omogućava upakovanom proizvodu duži rok trajanja i očuvanje kvaliteta.

Unutrašnja i spoljašnja štampa folije

Laminacija

Štampa malih serija.

 
 
  Triplex folije
 
 

Visokokvalitetna troslojna folija sprečava potpuno uticaj spoljašnjih faktora na vaš proizvod.

Duži rok trajanja proizvoda.

Izuzetna otpornost folije

Unutrašnja i spoljašnja štampa folije

Vrhunski kvalitet gotovog proizvoda

 
 
 
 

Početna
Maksrol etikete
Folije
Štampa
O Maksmilu
Lokacija
Sertifikati

 
 
 
 
Shrink sleeve
Stretch sleeve
OPP labels
Mono folije
DUplex folije
TRIplex folije
 
 
 
 
MAKSMIL d.o.o.
Ibarski put 101, 32300 Gornji Milanovac
Phone: +381 (32) 5727 460
Fax: +381 (32) 5727 461
e-mail: office@maksmil.com
www.maksmil.com
 
maksmil, 2021 ©sva prava zadržana